Το Όραμα μας

Η προαγωγή της ψυχικής, σωματικής, νοητικής και πνευματικής υγείας ανθρώπων τρίτης ηλικίας και ενηλίκων με νοητική αναπηρία.

Όραμα μας είναι η προαγωγή της ψυχικής, σωματικής, νοητικής και πνευματικής υγείας ανθρώπων τρίτης ηλικίας και ενηλίκων με νοητική αναπηρία, μέσα από την κοινωνική τους ένταξη.

Κεντρικό μας μέλημα είναι να παρέχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους ανθρώπους μας, σε ένα ζεστό, φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, με όλο και πιο αναβαθμισμένες και σύγχρονες μεθόδους και υπηρεσίες.

Έχουμε ως στόχο να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε, στα άτομα της τρίτης ηλικίας και στα άτομα με νοητική αναπηρία, μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής σε ένα φιλόξενο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.

Στοχεύουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων τρίτης ηλικίας, που βιώνουν αισθήματα θλίψης και μοναξιάς και πλήττονται συχνά από την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κύριο μέλημα μας είναι η διαβίωση των ενοίκων μας σε συνθήκες οικογενειακής θαλπωρής, η δημιουργική τους απασχόληση και η εκπαίδευση τους σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, ώστε να παραμείνουν ενεργοί με ζωντάνια και δυναμισμό, απολαμβάνοντας τη ζωή η οποία στην Τρίτη Ηλικία έχεις τις δικές της χαρές, αλλά και τις δικές της προκλήσεις.

Για την επίτευξη του οράματός μας δεσμευόμαστε:

  • Να αξιοποιήσουμε τα ενδιαφέροντα που είχε προηγουμένως ο άνθρωπος και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες και εμπειρίες που του δίνουν ευχαρίστηση.

  • Να αγκαλιάσουμε με «φροντίδα, στοργή και αγάπη» τους ηλικιωμένους και τους ενήλικες με νοητική αναπηρία.

  • Να συνεχίσουμε να στελεχώνουμε το Ίδρυμα μας με επιστημονικό προσωπικό που έχει υψηλό το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο συνάνθρωπο μας, και που είναι ειδικά εκπαιδευμένο στην παροχή ενός υψηλού επιπέδου φροντίδας και εξατομικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Τέλος, έχοντας εις γνώση τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία για περίθαλψη και στέγαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, έχουμε ως στόχο την δημιουργία περισσότερων κατοικιών στην κοινότητα, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής και αξιοπρεπής διαβίωση ακόμη περισσότερων συνανθρώπων μας.